Dieetadvisering zit in het basispakket van uw zorgverzekeraar. U krijgt drie uren dieetadvisering per jaar vergoed. Dit komt neer op ongeveer 4-6 consulten per jaar.

 

TARIEVEN

Vergoeding 2022

Dieetadvisering zit in het basispakket van uw zorgverzekeraar. U krijgt drie uren dieetadvisering per jaar vergoed. Dit komt neer op ongeveer 4-6 consulten per jaar. Mocht u behoefte hebben aan meer begeleiding dan kan dat uiteraard, maar dan zijn de kosten voor eigen rekening of eventueel te verhalen op uw aanvullende verzekering.

 

LET OP! Verplicht eigen risico

De diëtist valt onder de regeling “eigen risico”. Dit betekent dat wanneer u medische kosten maakt vanuit de basisverzekering, de eerste € 385,- voor eigen rekening zijn. Dit geldt dus ook voor dieetadvisering. Voor kinderen tot 18 jaar wordt er geen eigen risico verrekend.

 

Tarieven

Met alle zorgverzekeraars heeft Eet & zo een contract afgesloten waarin de tarieven zijn vastgelegd. Eet & zo declareert de kosten voor u rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar, u ontvangt hiervoor zelf géén rekening. Wanneer Eet & zo niet rechtstreeks aan de zorgverzekeraar kan declareren worden de tarieven gehanteerd zoals deze zijn te vinden in de algemene voorwaarden. De rekening wordt dan wel rechtstreeks aan u gepresenteerd.

Vergoedingen

Vergoeding 2022, extra uren uit uw aanvullende verzekering

Bij sommige zorgverzekeraars geldt er nog een extra vergoeding boven op de 3 uur uit de basisverzekering, wel moeten dan eerst de 3 uur uit de basisverzekering zijn verbruikt. Wilt u weten of uw zorgverzekeraar extra vergoeding geeft boven op de 3 uur dieetadvisering uit de basisverzekering. Neem voor meer informatie contact op met uw eigen zorgverzekeraar. Of kijk in onderstaand overzicht.

 

DOWNLOAD vergoeding Dieetadvisering

vanuit de Aanvullende verzekering.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Voor alle diensten gelden de algemene voorwaarden.

DOWNLOAD de algemene voorwaarden 2022.

 

Ketenzorg / DBC

Bij dieetadvisering voor Diabetes type 2, COPD (longaandoening) en CVRM (verhoogd risico op hart- en vaatziekten) komt u mogelijk in aanmerking voor de ketenzorg. Bij ketenzorg zijn er contractuele afspraken gemaakt tussen uw diëtist en huisarts, ten behoeve van het leveren van kwalitatief goede zorg.

 

Het is bij ketenzorg wettelijk geregeld dat het eigen risico niet wordt aangesproken.

 

Samenwerking Thoon

Eet & Zo heeft contracten met huisartsencoöperatie Thoon (voor Dinkelland). De huisarts bepaalt of u voor ketenzorg in aanmerking komt.

 

Als praktijk ben ik lid Diëtist in Twente. We hebben in overleg met de kaderartsen en andere eerstelijnsdiëtisten van thuiszorgorganisaties behandelingsrichtlijnen (protocollen) opgesteld en uitgewerkt voor Diabetes type 2 en COPD (longaandoening). Voor CVRM (verhoogd risico op hart- en vaatziekten) wordt deze behandelingsrichtlijn (protocol) nu gestart en uitgewerkt.

 

Deze behandelingsrichtlijnen vergroten de kwaliteit van diëtistische zorg door gezamenlijk afspraken en richtlijnen over bijvoorbeeld streefwaarden en doelen bij de genoemde diagnoses.

 

 

SPREEKUURLOCATIES

WEERSELO & ROSSUM & OOTMARSUM & DENEKAMP

PRAKTIJK EET&ZO

Grotestraat 40 A

7596 KE ROSSUM

Tel 06 - 2280 64 16
Email info@anneleferink.nl