Persoonsgegevens die worden verwerkt

Ik handel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ik zal nooit ongevraagd persoonsgegevens van cliënten doorgeven aan derden.

 

Anne Leferink | Eet & Zo kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruikt maakt van mijn diensten als dietist en/of omdat u deze zelf bij het invullen van het contactformulier tijdens de intake aan mij verstrekt. De volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw email adres
 • Uw verzekering gegevens
 • Uw huisarts/specialist
 • Uw medische geschiedenis
 • Dossier van uw behandelproces
 • Betalingsgegevens

 

Waarvoor zijn deze gegevens nodig

Ondersteunen en in stand houden van een goed paramedische hulpverlening.

 

Eet & Zo verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per email en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt wilt worden.

 

Financiële afhandeling van de geboden zorg met de patiënt dan wel diens zorgverzekeraar, waaronder het aanmaken, registreren en bewerken van gespecificeerde declaraties.

 

Eet & Zo gebruikt deze persoonsgegevens voor het opmaken van facturen wanneer de aanvullende verzekering niet toereikend is of als er helemaal geen sprake is van een aanvullende verzekering.

 

Hoelang worden gegevens bewaard

Uw ersoonsgegevens worden niet langer bewaard dan de 15 jaar waartoe ik wettelijk verplicht ben. Uw gegevens worden niet langer dan nodig is bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

Delen met derden

Eet & Zo verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Recht van inzage, rectificatie en verwijdering

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage of verwijdering sturen naar: info@anneleferink.nl. Eet & Zo zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren. Let wel diagnoses vastgesteld door de desbetreffende diëtist noodzakelijk voor het opstellen van een dossier en verantwoorden naar de verzekeraar, kunnen niet meteen gecorrigeerd en/of verwijderd worden.

 

Beveiligen

Eet & Zo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaring en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Dit doe ik door:

 • Gebruik te maken van het digitale portaal DBC
 • Patientengegevens worden uitsluitend verstuurd via beveiligde email of app.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van Eet & Zo haar verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via: info@anneleferink.nl.

www.anneleferink.nl is de website van Anne Leferink | Eet & Zo.

 

Eet & Zo is als volgt de bereiken

Postadres/vestigingsadres: Grotestraat 40A 7596 KE ROSSUM

Telefoon: 06 - 2280 64 16

Emailadres: info@anneleferink.nl

Kamer van koophandel nummer: 50031597

 

 

SPREEKUURLOCATIES

WEERSELO & ROSSUM & OOTMARSUM & DENEKAMP

PRAKTIJK EET&ZO

Grotestraat 40 A

7596 KE ROSSUM

Tel 06 - 2280 64 16
Email info@anneleferink.nl